Help geen geld

Schulden voorkomen

sept16

Rood staan kost geld

Categorieën // Schulden voorkomen, Help schulden

We staan allemaal wel eens rood, maar rood staan kost geld!

Rood staan kost geld

Het kan gebeuren dat er in een maand meer geld uitgaat dan binnenkomt. Is je saldo van je bankrekening ook al niet toereikend, dan zal rood staan het gevolg zijn. Je staat dus met je bankrekening in de min, ook wel een negatief saldo genoemd. Toch kan je maar beter voorkomen dat je rood staat. Rood staan neemt namelijk extra kosten met zicht mee. Banken rekenen hoge rentes door op het bedrag dat je rood staat. Dit is eigenlijk geleend geld waar de banken een behoorlijk rentetarief tegenover zetten! Stel je staat 100 euro rood dan kost dit ongeveer 20,- euro per jaar. Dit wel tegen een rentetarief van 20%, maar er zijn echt banken in Nederland die dit hanteren bij rood staan!

aug18

Hoe kan u schulden voorkomen

Categorieën // Schulden voorkomen, Help schulden

Hoe kan u schulden voorkomen

Om te beginnen is het verstandig om een vergelijking te maken met andere krediet aanbieders, dit kan al snel aantonen dat bepaalde kredietverstrekkers niet de beste voorwaarden bieden. Om die reden zou men vóór het aangaan van een lening eerst meerdere aanbiedingen online moeten opvragen en vergelijken.

Leningaanbieders vergelijken

Een vergelijking van krediettarieven bij verschillende leningaanbieders kan onder meer op de volgende punten betrekking hebben:

  • Is de rente laag?

  • Zijn de maandtermijnen niet te hoog?

  • Uiteindelijk komt het aan op de effectieve jaarrente, waarin alle kosten over de gehele looptijd verwerkt zijn. Ook de kosten van behandeling zijn daarin begrepen. Kredietinstellingen zijn verplicht om het effectieve rentepercentage te vermelden!

  • Staat er een gerenommeerde bank achter de aanbieding?

  • Hoe snel wordt er uitbetaald?

  • Is er al dan niet sprake van een BKR-toetsing?

  • Kan de aanvraag eenvoudig via internet worden ingediend?